Lesní plochy

Frézujeme lesní plochy po těžbě dřeva nebo plochy s náletovými dřevinami, které se tak připraví na další zalesnění. Tuto činnost provádíme výkonnou rychloběžnou povrchovou frézou se záběrem 230 cm a maximální pracovní hloubkou 5 cm. Potěžební zbytky (klest) na ploše zmulčujeme s rovnoměrným rozvrstvením štěpky a pařezy odstraníme. Na přání provádíme kompletní operace:

těžba dřeva > přibližování > vyvážení

Zemědělské a přírodní plochy

Obnovujeme, udržujeme a rozšiřujeme zemědělské a přírodní plochy odstraněním náletových dřevin a starých a nevhodných porostů. Rekultivujeme a udržujeme parky, obecní či městské “zelené” plochy, úseky kolem vodních toků, dopravních komunikací a koridory elektrického napětí. Na tyto činnosti používáme dle potřeby jak povrchovou, tak hloubkovou frézu a další potřebnou techniku (vyvážecí soupravu a jiné). Na přání provádíme kompletní operace:

rizikové kácení > vyřezávání

Sady a vinice

Frézujeme jak v pravidelných sponech (řádcích), tak celoplošně. Používáme hloubkovou půdní frézu se záběrem 230 cm a maximální pracovní hloubkou 40 cm (dle kondice půdy). Fréza odstraní pařezy včetně kořenového systému ve výšce půdního horizontu a zapracuje se zeminou. Na takto upravené ploše se pak mohou provádět další agrotechnické operace jako např. vláčení, setí, orba a výsadba. Na přání provádíme kompletní operace:

kácení > vyvážení > štěpkování

 
 

Lesní plochy

Frézujeme lesní plochy po těžbě dřeva nebo plochy s náletovými dřevinami, které se tak připraví na další zalesnění. Tuto činnost provádíme výkonnou rychloběžnou povrchovou frézou se záběrem 230 cm a maximální pracovní hloubkou 5 cm. Potěžební zbytky (klest) na ploše zmulčujeme s rovnoměrným rozvrstvením štěpky a pařezy odstraníme. Na přání provádíme kompletní operace:

těžba dřeva > přibližování > vyvážení

 

Zemědělské a přírodní plochy

Obnovujeme, udržujeme a rozšiřujeme zemědělské a přírodní plochy odstraněním náletových dřevin a starých a nevhodných porostů. Rekultivujeme a udržujeme parky, obecní či městské “zelené” plochy, úseky kolem vodních toků, dopravních komunikací a koridory elektrického napětí. Na tyto činnosti používáme dle potřeby jak povrchovou, tak hloubkovou frézu a další potřebnou techniku (vyvážecí soupravu a jiné). Na přání provádíme kompletní operace:

rizikové kácení > vyřezávání

 

Sady a vinice

Frézujeme jak v pravidelných sponech (řádcích), tak celoplošně. Používáme hloubkovou půdní frézu se záběrem 230 cm a maximální pracovní hloubkou 40 cm (dle kondice půdy). Fréza odstraní pařezy včetně kořenového systému ve výšce půdního horizontu a zapracuje se zeminou. Na takto upravené ploše se pak mohou provádět další agrotechnické operace jako např. vláčení, setí, orba a výsadba. Na přání provádíme kompletní operace:

kácení > vyvážení > štěpkování