Ovocnářské družstvo
Brno – Starý Lískovec

Byli jsme vybráni na rekultivaci starých jabloňových sadů na Jižní Moravě pro společnost Ovocnářské družstvo Brno – Starý Lískovec.

Od klienta jsme převzali sad o rozloze 6 hektarů. Prvním krokem v zimním období bylo kácení starých stromů a poté probíhalo vyvážení na připravenou plochu. Po vyvezení veškeré dřevní hmoty začala fáze štěpkování a odvoz štěpky do teplárny ke zpracování.

Na jaře, v době, kdy už byla půda po zimě dostatečně proschlá, jsme začali s hloubkovým frézováním. Frézovali jsme dle zadání klienta v řádcích do hloubky 30-35 cm, kde se rozdrtí celý kořenový systém včetně pařezu.

Po kompletním zfrézování proběhly na pozemcích další agrotechnické operace, a to prohnojení, orba a vláčení, které si již klient zajistil svou technikou.

Potěšila nás velká spokojenost klienta a také to, že naše vzájemná spolupráce úspěšně pokračuje i na dalších zakázkách.

Ovocnářské družstvo
Brno – Starý Lískovec

Byli jsme vybráni na rekultivaci starých jabloňových sadů na Jižní Moravě pro společnost Ovocnářské družstvo Brno – Starý Lískovec.

Od klienta jsme převzali sad o rozloze 6 hektarů. Prvním krokem v zimním období bylo kácení starých stromů a poté probíhalo vyvážení na připravenou plochu. Po vyvezení veškeré dřevní hmoty začala fáze štěpkování a odvoz štěpky do teplárny ke zpracování.

Na jaře, v době, kdy už byla půda po zimě dostatečně proschlá, jsme začali s hloubkovým frézováním. Frézovali jsme dle zadání klienta v řádcích do hloubky 30-35 cm, kde se rozdrtí celý kořenový systém včetně pařezu.

Po kompletním zfrézování proběhly na pozemcích další agrotechnické operace, a to prohnojení, orba a vláčení, které si již klient zajistil svou technikou.

Potěšila nás velká spokojenost klienta a také to, že naše vzájemná spolupráce úspěšně pokračuje i na dalších zakázkách.

„Firmu Colterro s.r.o. jsme vybrali již několikátý rok po sobě pro rekultivaci ploch přestárlých sadů. Ceníme si zejména komplexnosti prací – od vyřezání ovocných stromů až k předání celé plochy při zachování vysoké preciznosti a pečlivosti při všech činnostech. Potěšilo nás zejména perfektní hloubkové vyfrézování starého kořenového systému ovocných stromů.“

Ing. Vít Blaha

předseda představenstva
Sady Starý Lískovec