Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Pro Vojenské lesy a statky ČR a jejich dodavatele jsme frézovali lesní plochy po těžbě a připravovali je tak na další zalesnění. Jednalo se o drcení klestu, potěžebních zbytků a pařezů ve vysoké kvalitě tak, aby hned poté mohla proběhnout výsadba nových stromků. Frézované plochy byly v mnoha částech velmi kamenité, s tím si ale naše technika hravě poradila. Využili jsme zde vysoce výkonnou rychloběžnou povrchovou frézu s 90 speciálními kladivy na rotoru pro špičkovou frakci drceného materiálu. Výkon frézy byl cca 0,7 – 1,2 ha denně, a to podle náročnosti terénu a množství drceného materiálu.

Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Pro Vojenské lesy a statky ČR a jejich dodavatele jsme frézovali lesní plochy po těžbě a připravovali je tak na další zalesnění. Jednalo se o drcení klestu, potěžebních zbytků a pařezů ve vysoké kvalitě tak, aby hned poté mohla proběhnout výsadba nových stromků. Frézované plochy byly v mnoha částech velmi kamenité, s tím si ale naše technika hravě poradila. Využili jsme zde vysoce výkonnou rychloběžnou povrchovou frézu s 90 speciálními kladivy na rotoru pro špičkovou frakci drceného materiálu. Výkon frézy byl cca 0,7 – 1,2 ha denně, a to podle náročnosti terénu a množství drceného materiálu.